Prowadzenie biznesu we współpracy z małżonkiem może budzić pewne wątpliwości natury podatkowej. Usługi świadczone przez małżonka w ramach jego działalności gospodarczej mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o PIT.

Zdaniem organów podatkowych usługi świadczone przez małżonka nie stanowią pracy własnej małżonka w rozumieniu ustawy o PIT, a wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w indywidualnych interpretacjach, że jeśli każde z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i wykonuje usługi na rzecz firmy drugiego małżonka, to usługi te nie są traktowane jako praca własna małżonka. Transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze są traktowane jak każda inna transakcja biznesowa, z obowiązkiem respektowania przepisów o cenach transferowych.

Wynagrodzenie wypłacane małżonkowi za świadczone usługi może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli ma odpowiednie wykształcenie, wiedzę i kompetencje w zakresie branży, w której działa, a współpraca powinna odbywać się na zasadach rynkowych.

Warto pamiętać, że każde działanie podatnika powinno być dobrze udokumentowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z 17 maja 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.208.2024.2.AP – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.