1. Spotkanie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie – termin można ustalić telefonicznie lub mailowo (kontakt). Spotkanie może odbyć się w Państwa firmie lub w naszej Kancelarii.

2. Wycena i projekt umowy

W oparciu o informacje uzyskane podczas pierwszej rozmowy oraz w wyniku analizy dotychczasowej dokumentacji księgowej proponujemy dopasowany do Państwa potrzeb zakres obsługi oraz dokonujemy wyceny.

3. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy, udzielenie pełnomocnictwa (zobacz wzór umowy i pełnomocnictwa) oraz zawiadomienia urzędu skarbowego.

Preferujemy zawieranie kompleksowych umów długoterminowych, ponieważ są one najkorzystniejsze z punktu widzenia klienta. Gwarantują stałą ochronę i bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i prowadzenia rozliczeń podatków i innych należności publicznoprawnych.

Przykładowe umowy:

 • umowa o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych
 • umowa o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych z załącznikiem obejmujących prowadzenie sprawa kadrowo-płacowych
 • umowa o doradztwo podatkowe
 • umowa o prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt + VAT)
 • umowa o prowadzenie rozliczeń VAT (karta podatkowa)
 • umowa o prowadzenie rozliczeń z nieruchomości

W przypadku zlecenia naszej kancelarii okazjonalnej czynności z zakresu księgowości lub doradztwa podatkowego należy wziąć pod uwagę kwestię nieprzekraczalnych terminów, dlatego – w razie problemu – im wcześniej zwrócą się Państwo o pomoc, tym większa jest szansa na pomyślne zakończenie sprawy.

Przykładowe umowy:

 • sporządzenie opinii podatkowej
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi, kontrolnymi lub instytucjami finansowymi
 • przeprowadzenie audytu podatkowego
 • przeprowadzenie kontroli zapisów
 • przeprowadzenie szkolenia
 • wyznaczeniu osoby do kontaktów z kancelarią
 • terminowym dostarczaniu dokumentów
 • kompletności i prawidłowości przekazywanych dokumentów
 • konsultowaniu planowanych czynności gospodarczych (np. większych zakupów, inwestycji, pożyczek) w celu wyboru rozwiązania
 • najkorzystniejszego z podatkowego punktu widzenia
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Adam Pankowski pomaga w realizacji planów biznesowych dopasowując swoją ofertę do potrzeb, specyfiki i rozmiaru działalności Klienta.
Adam Pankowski, Doradca podatkowy