Dla kogo?

 • wszystkie branże (specjalizacja: lekarze, apteki),
 • podmioty funkcjonujące na rynku,
 • rozpoczynający działalność gospodarczą.

Formuła współpracy:

 • Usługi doradztwa podatkowego świadczymy dla Klientów z całego kraju u klienta lub w naszej kancelarii.
 • W zakresie konsultacji możliwy jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.
 • Naszą ofertę kierujemy zarówno do właścicieli, jak i do służb księgowych w Państwa firmie.
 • W oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo przejmujemy bieżące kontakty z urzędami skarbowymi (w tym na czas kontroli).
 • Świadcząc usługę doradztwa podatkowego zapewniamy kompleksowe podejście i uwzględniamy specyfikę branży po to, by znaleźć najbardziej optymalne podatkowo i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorcy.
 • W sytuacjach niejednoznacznych przedstawiamy ryzyka każdego możliwego scenariusza.

Zakres świadczonych usług

 • ekspertyzy podatkowe – stała bądź doraźna obsługa w zakresie udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • audyt podatkowy – okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego
 • prowadzenie spraw podatkowych – reprezentacja Klientów przed organami
  administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb cen transferowych – doradztwo i audyt w zakresie cen transferowych;
 • opiniowanie od strony podatkowej wszelkiego rodzaju umów i transakcji;
 • planowanie podatkowe – ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu;
 • informacja podatkowa – udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta oraz o pojawiających się “trendach” w kontrolach podatkowych;
 • prowadzenie seminariów podatkowych na indywidualne zlecenie.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy w stanie świadczyć usługi dla firm z całego kraju, z dużych miast i małych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do firm specjalizujących się w świadczeniu usług księgowych i doradztwa podatkowego.
Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od Państwa dokumentów, danych i informacji.

Dokumenty księgowe odbiera nasz kierowca lub firma kurierska dwa razy w miesiącu w specjalnie do tego przygotowanej kopercie. Dostarczone dokumenty księgujemy, sporządzamy deklaracje i dostarczamy je do właściwych urzędów. W efekcie otrzymują Państwo wypełnione przelewy z kwotami podatków do zapłaty, które wystarczy złożyć w Państwa banku lub zrealizować przelew.

Przez okresowe badania wyników finansowych będą Państwo znali aktualną kondycję ekonomiczną swojej firmy w porównaniu do średniej krajowej. Opracowujemy analizy finansowe raz z zaleceniami działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej firmy.
Zawsze mamy dla Państwa czas służąc pomocą w każdej chwili.
Działając od 1993 roku na rzecz różnych podmiotów zdobyliśmy duże doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne metody współpracy.

Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić?

Nasza kancelaria oferuje także usługi z zakresu:

Wyceń

Wyceń usługę

Tutaj możesz przeprowadzić wycenę. Wyślij formularz.

Wyceń