Przedsiębiorcy muszą być szczególnie ostrożni przy dokonywaniu płatności za transakcje przekraczające równowartość 15 000 zł. Zgodnie z przepisami, płatności te muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zostały opłacone w inny sposób niż za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przepis ten obowiązuje, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności. Dotyczy to transakcji, gdzie obie strony są przedsiębiorcami.

Dyrektor KAS przypomniał ostatnio, że wydatki na zakup towarów opłacone gotówką bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Płatność musi być dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, aby mogła być uznana za koszt uzyskania przychodów.

W przypadku zaliczenia takich wydatków do kosztów przedsiębiorca musi je odpowiednio skorygować: zmniejszyć koszty uzyskania przychodów lub zwiększyć przychody w miesiącu, w którym dokonano płatności niezgodnej z przepisami.