Jeśli podatnik VAT wynajmuje swój prywatny lokal, powinien naliczyć najemcy VAT. Ze zwolnienia może skorzystać wtedy, gdy ta nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Warunkiem jest jednak łączne spełnienie czterech wymaganych przez ustawę o VAT przesłanek. Po pierwsze, wynajmowany lokal musi mieć charakter mieszkalny. Po drugie, podatnik VAT musi zawrzeć umowę na własny rachunek. Po trzecie, cel najmu nie może być inny niż mieszkaniowy, a więc nie może to być taka działalność, jaką prowadzą hotele czy pensjonaty, które udostępniają lokale na krótkotrwały pobyt. Po czwarte, ta czynność nie może być zakwalifikowana w klasyfikacji PKWiU w dziale 55 (gdzie są ujęte m.in. usługi związane z zakwaterowaniem).
W sytuacji, kiedy lokal jest wynajmowany turystom, biznesmenom itp. na krótkotrwały pobyt, nie można co prawda skorzystać ze zwolnienia, ale obowiązuje obniżona stawka VAT w wysokości 8%.