Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć więcej niż jeden samochód i jak zaliczać wydatki związane z tymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów? To tego pytania odniósł się na początku 2024 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo posiadać więcej niż jeden samochód w ramach swojej firmy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają ograniczeń co do liczby pojazdów, jakie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest jedynie, aby pojazdy te były wykorzystywane na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz aby ich zakup był uzasadniony ekonomicznie i racjonalnie.

A co z kosztami uzyskania przychodów?

Wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.
W przypadku samochodów użytkowanych w działalności gospodarczej, wydatki związane z leasingiem operacyjnym, takie jak raty leasingowe, ubezpieczenie, przeglądy gwarancyjne, zakup opon, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają powyższe warunki. Warto zaznaczyć, że w przypadku samochodów wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% poniesionych wydatków.

Dzień wolności podatkowej w tym roku rekordowo późno

Aż 180 dni w roku pracujemy na państwo. W 2024 roku Dzień Wolności Podatkowej wyliczany przez ekspertów z Centrum im. Adama Smitha, przypadł na 28 czerwca.

Oznacza to, że przez pierwsze 180 dni roku Polacy pracowali, aby pokryć wszystkie swoje obowiązkowe daniny – podatki, składki ZUS i inne opłaty. Jest to najdłuższy okres w tej dekadzie, co stanowi rekord od 1996 roku.

Najkrótszy okres na opłacenie podatków odnotowano w 2018 roku, wynosił on wtedy 157 dni. Trend wzrostowy jest wyraźnie zauważalny.

Badanie objęło skutki wprowadzenia systemu podatkowego „Polski Ład”. 29% badanych stwierdziło, że po zmianie płaci wyższe podatki i składki, 17% nie zauważyło zmiany, a 12% uznało, że ich obciążenia są mniejsze. Niezdecydowanych było 42% respondentów. Dla 34% badanych system ten wpłynął na ich decyzje wyborcze w ostatnich wyborach parlamentarnych.