Już niedługo, bo 25 listopada br. wejdą w życie przepisy, które uchronią jednoosobowe firmy przed widmem likwidacji spowodowanej śmiercią właściciela. Nasza kancelaria służy Państwo informacją, jak skorzystać z nowych możliwości w zakresie sukcesji firm.

Do momentu wejścia w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej śmierć właściciela jednoosobowej firmy  oznaczała spore trudności. Dzięki nowym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować ciągłość działania: nadal będą obowiązywać umowy z pracownikami i kontrahentami, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Nie trzeba będzie martwić się o ciągłość rozliczeń podatkowych firmy, a osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie mogą liczyć na zwolnienie z podatku od spadku.

Nowe przepisy pozwalają przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG powołać  zarządcę sukcesyjnego. Jego rolą będzie poprowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać za życia sam właściciel firmy albo – po jego śmierci – osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem. Zarząd sukcesyjny może trwać nawet 2 lata i wygaśnie z momentem podziału spadku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące skorzystania z nowych przepisów w swojej firmie – zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy również gotowi przyjąć na siebie rolę zarządcy sukcesyjnego.