Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dla wszystkich podatników VAT, którym zarzuca się brak wymaganej staranności przy dokonywaniu transakcji. Odmowa prawa do stawki VAT 0% musi być jednoznacznie udowodniona.

Aby skorzystać z zerowej stawki VAT albo z prawa odliczenia podatku konieczne jest zweryfikowanie rzetelności kontrahenta czyli sprawdzenie czy działa on legalnie. W tym celu warto opracować i stosować procedury, które pozwolą stwierdzić, czy transakcja nie narusza prawa. Ich elementem powinna być weryfikacja partnera w interesach za pośrednictwem rejestrów Ministerstwa Finansów, o czym piszemy w następnym artykule.
Warszawski WSA przypomniał, że to po stronie organu podatkowego leży wykazanie ewentualnego braku należytej staranności podatnika. Jeśli urząd nie przedstawi na to niezbitych dowodów nie może pozbawić podatnika przysługujących mu praw. Wynika to z zasady in dubio pro tributario, oznaczającej, że w razie wątpliwości spór należy rozstrzygnąć na korzyść podatnika.