Chociaż zmienione przepisy określające zasady opodatkowania przychodów pracowników z tytułu wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych obowiązują już prawie półtora roku, nadal budzą wątpliwości.

W aktualnym stanie prawnym przychody pracowników z tytułu wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych są określone ryczałtowo i wynoszą:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3,
  • 400 zł – dla samochodów z silnikami o większej pojemności.

Wątpliwości podatników dotyczyły tego, czy dodatkowe świadczenia, np. koszt paliwa, opłata parkingowa czy przejazd autostradą, które są pokryte przez pracodawcę są dla pracownika dodatkowym przychodem (ponad ryczałt) i oznaczają przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który należy opodatkować.
Niekorzystne dla podatników interpretacje trafiały do sądów administracyjnych, a w rezultacie zapadło kilka rozstrzygnięć pomyślnych dla pracowników. Sądy orzekały bowiem, że ryczałt nie dotyczy tylko kosztów stałych związanych z utrzymaniem samochodu, ale może obejmować również wydatki na paliwo, ponieważ wykorzystanie samochodu oznacza też posługiwanie się nim i używanie go – czyli eksploatację.