Chodzi o niedawną zmianę przepisów, które pozbawiły firmy rodzinne prawa do rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

W wyniku krytyki przedstawicieli firm rodzinnych resort finansów przedstawił projekt, który przewiduje, że jeśli chodzi o spadki przywrócona zostanie zasada obowiązująca w dotychczasowym stanie prawnym, natomiast w zakresie darowizn regulacja wprowadzona ustawą z dnia 27.10.2017 r. zostanie złagodzona.
Oznacza to, że osoba obdarowana będzie mogła kontynuować odpisy amortyzacyjne dokonywane przez darczyńcę, a w przypadku spadkobrania będzie możliwość amortyzowania majątku od wartości przejmowanego spadku.
Nowe przepisy wejdą z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. Problem sukcesji i opodatkowania spadków i darowizn jest aktualnie szczególnie istotny, ponieważ następuje zmiana pokoleniowa w wielu polskich firmach – ich właściciele, którzy rozpoczynali działalność na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powoli oddają swoje biznesy w ręce młodszych członków rodzinny.