W ostatnim dniu urzędowania Prezydent Komorowski podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej z zasadą “in dubio pro tributario” w wersji, którą sam zaproponował.

Ostatecznie w konstytucji podatkowej znajdzie się zapis, że “niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Klauzula była przedmiotem sporu aż do ostatniej chwili: Senat zmienił – zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów – jej brzmienie, ale Sejm odrzucił te zmiany i przychylił się do projektu Prezydenta.
Już teraz jednak pojawiają się głosy, że ogólne brzmienie zasady “in dubio pro tributario” spowoduje problemy interpretacyjne, zachodzi też obawa, czy rzeczywiście będzie respektowana w toku procedur podatkowych.
“Udało nam się wywalczyć sprawiedliwość dla podatników i to mimo niesłychanego oporu urzędników Ministerstwa Finansów. Ta zasada, mam nadzieję, raz na zawsze wytrąci bat z ręki fiskusa, którym to batem okładano zwykłych przedsiębiorców” – powiedział prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.
Przepisy zmienionej Ordynacji podatkowej wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.