Aż 180 dni w roku pracujemy na państwo. W 2024 roku Dzień Wolności Podatkowej wyliczany przez ekspertów z Centrum im. Adama Smitha przypadł na 28 czerwca.

Oznacza to, że przez pierwsze 180 dni roku Polacy pracowali, aby pokryć wszystkie swoje obowiązkowe daniny – podatki, składki ZUS i inne opłaty. Jest to najdłuższy okres w tej dekadzie, co stanowi rekord od 1996 roku.

Najkrótszy okres na opłacenie podatków odnotowano w 2018 roku, wynosił on wtedy 157 dni. Trend wzrostowy jest wyraźnie zauważalny.

Badanie objęło skutki wprowadzenia systemu podatkowego „Polski Ład”. 29% badanych stwierdziło, że po zmianie płaci wyższe podatki i składki, 17% nie zauważyło zmiany, a 12% uznało, że ich obciążenia są mniejsze. Niezdecydowanych było 42% respondentów. Dla 34% badanych system ten wpłynął na ich decyzje wyborcze w ostatnich wyborach parlamentarnych.