Pobyt i praca za granicą, które trwają więcej niż 183 dni skutkują rozliczaniem podatków poza naszym krajem. O miejscu rozliczeń z fiskusem decyduje to, gdzie mieszkamy i zarabiamy.

Aby dla celów podatkowych stwierdzić, czy miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce czy za granicą należy ustalić, gdzie znajduje się centrum interesów życiowych podatnika oraz jak długo przebywa on w danym kraju. Jeśli centrum interesów życiowych znajduje się poza Polską lub pobyt za granicą trwa dłużej niż sześć miesięcy w roku podatkowym (183 dni) podatki rozlicza się za granicą. Nie dotyczy to dochodów, które zostały osiągnięte w Polsce.
Aby potwierdzić urzędowo miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (i móc skorzystać z preferencji w rozliczeniach), można się starać o wydanie tzw. certyfikatu rezydencji. Takie dokumenty są ważne przez 12 miesięcy od momentu wydania i wystawiają je urzędy podatkowe danego państwa. W przypadku firm – podobnie jak u osób fizycznych – decydująca dla ustalenia miejsca opodatkowania jest rezydencja podatkowa przedsiębiorcy.