Resort finansów chce przesunąć o 6 miesięcy terminy używania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla niektórych branż. Można też wstrzymać się z przeglądem obecnie używanych urządzeń.

Jak wyjaśnia MF, pozwoli to na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19. Przesunięcie terminu z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. przewidziano dla podatników:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Przesunięcie terminu z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r. przewidziano dla podatników świadczących usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wirtualne kasy – tylko dla chętnych

Od 1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych, ale używanie ich nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Kasy fiskalne online może stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line ( pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.

Wniosek o odroczenie terminu przeglądu kasy

Poza tym, w związku z obawami serwisantów związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów kas rejestrujących w czasie zagrożenia koronawirusem resort finansów poinformował, że podatnicy mogą indywidualnie (również drogą elektroniczną), złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem terminu przeglądu.