Operatorzy platform cyfrowych nie będą raportować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o transakcjach, których jest mniej niż 30 o wartości niższej niż 2 tys. euro rocznie.

Nowa ustawa o wymianie informacji podatkowych wdrażająca przepisy dyrektywy DAC7 wprowadza istotne zmiany dla operatorów platform cyfrowych oraz dla sprzedawców korzystających z tych platform.

Od 1 lipca 2025 r. operatorzy platform cyfrowych, takich jak platformy e-handlu, rezerwacji noclegów, najmu środków transportu oraz zamawiania przejazdów, będą musieli gromadzić i przekazywać informacje o sprzedawcach działających za ich pośrednictwem do administracji podatkowej.

Sprzedawcy, którzy w ciągu roku:

  • dokonają mniej niż 30 transakcji,
  • a ich łączne wynagrodzenie z tych transakcji nie przekroczy równowartości 2 tys. euro

zostaną wyłączeni z obowiązku corocznego raportowania.

Ustawa ma pomóc w redukcji zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej i stworzyć równe warunki konkurowania między sprzedawcami internetowymi a tradycyjnymi, a także między tymi, którzy rzetelnie płacą podatki a tymi, którzy dotąd unikali opodatkowania.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy korzystający z platform cyfrowych do sprzedaży swoich produktów lub usług powinni przygotować się na nowe obowiązki raportowe. Ważne będzie zrozumienie, jakie informacje będą zbierane i przekazywane, a także jakie mają prawa w kontekście ochrony swoich danych osobowych i informacji biznesowych. Dla tych, którzy kwalifikują się jako drobni sprzedawcy, ważne będzie ustalenie kryteriów, które decydują o zwolnieniu z tych obowiązków.