Projekt zmian w zasadach opłacania składki zdrowotnych przez przedsiębiorców jest obecnie w trakcie prac legislacyjnych, więc szczegóły mogą jeszcze ulec modyfikacji. Zmiany mają być korzystne dla biznesu.

Projekt zakłada wprowadzenie ryczałtowej składki zdrowotnej, która będzie wynosiła około 9% od 75% minimalnej płacy, czyli około 310 zł miesięcznie dla większości przedsiębiorców.

Przychody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych nie będą wliczane do podstawy obliczania składki zdrowotnej, co może obniżyć ogólne obciążenia podatkowe.

Nowy system nie przewiduje możliwości odliczenia straty z działalności gospodarczej od składki zdrowotnej. Minimalna składka zdrowotna będzie obowiązkowa, niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i zaczną obowiązywać od początku 2025 roku.