Ozusowanie umów zlecenia jest jednym z kroków milowych związanych z wypłatą dla Polski środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Zmiana oznacza z jednej strony niższe wypłaty dla zleceniobiorców, ale za to wyższe emerytury. Z drugiej strony pracodawców czekają wyższe koszty pracy.

Od 1 stycznia 2025 r. wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym). Spod tej zasady będą wyłączone umowy-zlecenia z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami do 26. roku życia.

Reforma wprowadza obciążenia dla pracodawców, ponieważ wzrosną koszty pracy. Miana wymusi też na pracodawcach konieczność przygotowania się i dostosowania do tych przepisów. Dla pracowników zmiana spowoduje niższe wypłaty wynagrodzenia, ale za to będą mogli liczyć w przyszłości na wyższe emerytury.