testowa2016-10-12T14:30:07+02:00

styczeń 2022

Zmiany  w ubezpieczeniu chorobowym w 2022 r.

12-01-2022|

Od tego roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy niż dotąd, natomiast prawo do zasiłku  - krótsze.

Polski Ład: co ze wspólnym rozliczeniem małżonków?

12-01-2022|

Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego. Możliwość ta obejmie pary, które zawarły związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

Stop instrumentalnemu wszczynaniu spraw karnoskarbowych!

12-01-2022|

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję i jest to kolejne orzeczenie, które piętnuje naganną praktykę organów skarbowych polegającą na stawianiu podatnikom zarzutów karnoskarbowych po to, by termin przedawnienia należności podatkowych został zawieszony.

grudzień 2021

Przejdź do góry