Aktualności News2016-10-12T14:30:07+02:00

Styczeń 2021

Od 1 stycznia 2021 r. nowe stawki minimalnych płac

08-01-2021|

Wraz z nowym rokiem będą obowiązywały wyższe stawki minimalnych gwarancji płacowych. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) wynosi obecnie 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.

Przepisy antycovidowe pozwolą odzyskać podatek za 2019 r.?

08-01-2021|

Firmy, których przychody za 2020 r. były niższe o 50%. od tych z 2019 r. mogą skorzystać z preferencji podatkowych. Przy wyliczeniach nie uwzględnia się subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziennik „Rzeczpospolita” powołując się na eksperta Konfederacji Lewiatan informuje, że można już składać korekty zeznań podatkowych za 2019 r., w których odliczymy od dochodu stratę z 2020 r. Oznacza to zwrot podatku dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Jak podaje „Rzeczpospolita” z ulgi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy płacący PIT (według skali albo liniowy), jak i spółki odprowadzające CIT, a limit straty, którą można odliczyć, to 5 mln zł.

Slim VAT – ma być prościej i nowocześniej

08-01-2021|

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa znosi zbędne obowiązki utrudniające prowadzenie działalności. Zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólnych zasad przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Oprócz powyższych ułatwień w podpisanej ustawie wprowadzono przepisy doprecyzowujące wybrane elementy konstrukcji VAT, m.in. w zakresie WIS, JPK, tzw. białej listy podatników i kas rejestrujących. Zmianie uległy również ramy systemu zwrotu podatku podróżnym. Zmierzają one w kierunku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. Co się zmienia?

  • Fakturowanie
Rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in-minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W ustawie o VAT zostanie wprowadzony przepis wskazujący spo

Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi mały ZUS plus?

08-01-2021|

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, musi dokonać zgłoszenia. ZUS przypomina, że płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92. Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi  przekazać:

  • do 1 lutego 2021 r. jeśli:
- w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie kor

3 ważne zmiany w prawie pracy 2020/2021

08-01-2021|

Większość zmian w przepisach prawa pracy wprowadzono w związku z pandemią koronawirusa, ale są też inne nowości – przyjrzyjmy się trzem z nich. Przedłużenie ważności badań lekarskich Od grudnia 2020 roku obowiązują przepisy tarczy antykryzysowej w świetle których wydłużono termin ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, a ich ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. Badania te zachowują ważność nie dłużej niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym terminie pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zmiany w urlopach wypoczynkowych Przepisy Kodeksu pracy przewiduj

Grudzień 2020

Podatki w 2021 roku – najważniejsze zmiany

22-12-2020|

Estoński CIT, większa dostępność ryczałtu, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych - to tylko niektóre ze zmian w podatkach, które wejdą w życie po Nowym Roku. Przedstawiamy najważniejsze z nich. Prawie każda firma może skorzystać z ryczałtu Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego dwie zmiany:

  • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro
  • zostaną zniesione ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.
Jednocześnie zostaną obniżone najwyższe stawki ryczałtu:
  • z 20% do 17% od
Go to Top