Wyceń usługę

Za pomocą tego formularza uzyskasz wstępną wycenę usługi.

Imię i nazwisko

Nazwa Firmy

Działalność

Miasto siedziby

Adres email

Średnia miesięczna ilość faktur zakupu towarów

Średnia miesięczna ilość faktur sprzedaży

Średnia miesięczna ilość faktur pozostałych kosztów

Średnia miesięczna ilość wyciągów bankowych

Średnia miesięczna ilość raportów kasowych

Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Ilość pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie/dzieło

Ilość właściceli

Nazwa systemu komputerowego rozliczającego sprzedaż

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Adam Pankowski Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Ul. Królowej Jadwigi 6, 28-100 Busko Zdrój, w celach związanych z przedstawieniem oferty produktowej. Oświadczam, że zostałem poin-formowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i poprawiania treści danych.