Wyceń usługę

Za pomocą tego formularza uzyskasz wstępną wycenę usługi.

  Imię i nazwisko

  Nazwa Firmy

  Działalność

  Miasto siedziby

  Adres email

  Średnia miesięczna ilość faktur zakupu towarów

  Średnia miesięczna ilość faktur sprzedaży

  Średnia miesięczna ilość faktur pozostałych kosztów

  Średnia miesięczna ilość wyciągów bankowych

  Średnia miesięczna ilość raportów kasowych

  Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

  Ilość pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie/dzieło

  Ilość właściceli

  Nazwa systemu komputerowego rozliczającego sprzedaż

  Treść wiadomości

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Adam Pankowski Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Ul. Królowej Jadwigi 6, 28-100 Busko Zdrój, w celach związanych z przedstawieniem oferty produktowej. Oświadczam, że zostałem poin-formowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i poprawiania treści danych.