Od 1 stycznia br. w przypadku zwrotu towaru nie trzeba już korygować przychodów wstecznie, tylko na bieżąco, czyli w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej.

Zdarza się, że w okresie rozliczeniowym następującym po sprzedaży klient zwraca zakupiony towar. Ponieważ przychód został już zadeklarowany i rozliczony, konieczne jest wystawienie faktury korygującej (lub innego dokumentu potwierdzającego zwrot towaru). W świetle przepisów, które obowiązują od początku tego roku, można to zrobić w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona korekta. Nie ma przy tym znaczenia, czy klient przyjął (odebrał) fakturę korygującą, czy nie. Ważne jedynie, aby sprzedawca udokumentował, że podjął próbę dostarczenia dokumentu klientowi (na przykład za pośrednictwem poczty) i zamieścił taką wzmiankę w składanej deklaracji.