Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze tylko do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia lekarze będą je wystawiać wyłącznie elektronicznie.

Procedura wystawiania zwolnień będzie wyglądać następująco: lekarz przekaże zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS, następnie ZUS udostępni e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta będzie przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Źródło: zus.gov.pl