Ministerstwo  finansów określiło górne granice stawek kwotowych opłaty reklamowej, które mogą być pobierane przez gminy w przyszłym roku.

Warunkiem egzekwowania tego parapodatku przez gminy jest podjęcie uchwały. Tak wynika z nowych przepisów obowiązujących od 11 września br. Opłata od tablic reklamowych lub innych urządzeń reklamowych składa się z części stałej i zmiennej. W tym roku część stała może wynieść maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt, w przyszłym roku będzie niższa o 3 gr. Natomiast część zmienna opłaty zależy od wielkości pola powierzchni tablicy albo urządzeń reklamowych służących ekspozycji danej reklamy i może wynosić do 0,20 zł dziennie za każdy metr kwadratowy powierzchni.