W tym roku rocznego zeznania podatkowe możemy składać do 1 czerwca (31 maja to niedziela). Możemy się rozliczyć przez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo.

Zeznani podatników, którzy rozliczają na formularzach PIT-37 i PIT-38 i nie wprowadzą w nim żadnych zmian, zostanie automatycznie zaakceptowane w dniu 30 kwietnia. W związku z przedłużeniem terminów do 1 czerwca będzie można skorzystać z możliwości korekty takiej automatycznie zatwierdzonej przez system e-PIT deklaracji.
W przypadku niedopłaty podatku urząd skarbowy do 30 maja powiadomi o konieczności wpłaty z terminem 7 dniowym. Trzeba pamiętać, że przelewu należy dokonać na swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy, który należy wygenerować na podatki.gov.pl). Dopiero od 30 maja, ale nie wcześniej, niż od 1 czerwca będą naliczane odsetki za opóźnienie.
Terminy zwrotu nadpłat pozostają bez zmian – urząd ma na zwrot 45 dni od momentu złożenia zeznania (jeśli rozliczamy się elektronicznie) i 3 miesiące (gdy składamy papierowy PIT).
Dzięki przepisom Tarczy antykryzysowej wydłużony został termin na przekazanie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego: do 1 czerwca i  do końca czerwca w przypadku korekty zeznania.
Aby ułatwić podatnikom rozliczenie podatkowe bez wychodzenia z domu, wprowadzono tymczasowy profil zaufany, który jest ważny 3 miesiące i nie wymaga posiadania konta w odpowiednim banku, ani uwierzytelniania profilu w urzędzie.