Podatnik, który całość lub część zapłaty otrzyma w tym samym miesiącu, w którym ma miejsce sprzedaż, nie musi wystawiać faktury zaliczkowej – wystarczająca będzie faktura końcowa. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Zmiany w regulacjach dotyczących faktur zaliczkowych wynikają z pakietu SLIM VAT 3.

Brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych nie dotyczy szczególnych terminów wystawiania faktur wymienionych w ustawie o VAT, np. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, rozliczenia zwrotów wydawnictw czy opakowań albo na szczególne żądanie kontrahenta, a także świadczenia usług najmu czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Z dniem 1 września 2023 r.  można wystawić tylko jedna fakturę – końcową, przy czym musi ona zawierać datę otrzymania zapłaty, jeśli jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.