Od stycznia 2016 r. wszystkie umowy zlecenia będą oskładkowane do wysokości płacy minimalnej.

Tylko do końca tego roku składki na ZUS (emerytalna, wypadkowa, zdrowotna i rentowa) mogą być opłacane tylko od pierwszej umowy, a przy kolejnych wystarczy odprowadzić składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Za niespełna miesiąc wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte składkami ZUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł). Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych ma zlikwidować praktyki unikania płacenia składek przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. Ustawa wprowadziła też objęcie składkami ZUS dochodów z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.