7 listopada br. weszła w życie reforma procedury postępowania cywilnego. Zmiany obejmą również spory w sprawach gospodarczych.

Jak poinformował resort sprawiedliwości, wprowadzony przez nowelizację szybki tryb ma usprawnić  postępowania w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy. Pozwolą na to szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy – ma on być krótszy niż sześć miesięcy. Założono, że firmy są przeważnie profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością. Sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak uznają przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, mogą wnioskować o „zwykłe” postępowanie.
Nie wszystkie zmiany spodobały się przedsiębiorcom. Ekspert Konfederacji Lewiatan krytycznie odniósł się do nowych zasad doręczania pism procesowych oraz składania zeznań na piśmie.