W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Przedsiębiorcy mogą już w jednym miejscu znaleźć wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dotychczasowe e-usługi i konto użytkownika znajdujecie się na stronie CEIDG zostały przeniesione na portal Biznes.gov.pl.

W tej chwili w Koncie Przedsiębiorcy:

 • pobierzesz zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzisz swój wpis
 • złożysz wniosek o wpis do CEIDG
 • zmienisz dane firmy w rejestrze
 • zawiesisz, wznowisz albo zamkniesz firmę
 • dopiszesz pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzisz pełnomocnictwami
 • zrealizujesz wiele spraw urzędowych, sprawdzisz wysłane wnioski oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

Co przedsiębiorca zyska dzięki zmianom?

 • wszystkie informacje w jednym miejscu – zmniejszenie liczby stron internetowych, które do tej pory musieli odwiedzić , aby załatwić sprawę urzędową
 • jedno konto użytkownika, czyli Konto przedsiębiorcy – jedno miejsce do sprawdzania powiadomień, statusu i historii realizowanych przez siebie spraw urzędowych, również spraw załatwianych w rejestrze CEIDG oraz w przyszłości do zarządzania korespondencją w skrzynce do e-Doręczeń
 • możliwość wielokrotnego korzystania z danych raz wprowadzonych, dzięki czemu realizacja różnych e-usług publicznych jest szybsza i prostsza
 • nowoczesne e-usługi CEIDG, bazujące na użyteczności, łatwości, intuicyjności, personalizacji, pomocy kontekstowej i prostym języku
 • dostęp z różnych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, również dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem wytycznych WCAG.