W przypadku zmiany nazwy, adresu, numeru konta, czy formy opodatkowania przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym urzędy. Na szczęście w większości przypadków wystarczy, że zmiany zgłosisz do rejestru (CEIDG lub KRS).

Dane, które wpisane są do CEIDG dzielą się na:

  • ewidencyjne – obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, kod PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca je posiada), dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, strony internetowej numer telefonu (o ile zgłosiłeś je w CEIDG).

Zmiany danych ewidencyjnych przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

  • informacyjne – obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności.

Dane informacyjne można zmienić w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Są to m.in informacje zawieszeniu, wznowieniu czy zakończeniu działalności. W przypadku zawieszenia działalności można z je zgłosić z datą wsteczną.

Za pośrednictwem CEIDG zgłasza się i aktualizuje również inne dane, takie jak np. forma opodatkowania, sposób płacenia zaliczek, rodzaj księgowości. Tego typu zmiany trzeba zgłaszać zgodnie z terminami określonymi w przepisach np. podatkowych.

W CEIDG zgłasza się także zawieszenie, wznowienie i zamknięcie działalności.

Aktualizacji danych dokonuje się za pomocą formularza CEIDG-1 na kilka sposobów:

  • tradycyjny – w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta (formularz do wydruku i wypełnienia można pobrać wcześniej ze strony CEIDG);
  • posiadacz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wszystkie formalności związane ze zmianami może załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wypełniony formularz podpisuje się i wysyła online. Zmiany w CEIDG są widoczne od razu po podpisaniu wniosku o zmianę danych. Wniosek wypełniony w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku trzeba złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta w celu potwierdzenia tożsamości;
  • kontaktując się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Konsultant pomoże wypełnić wniosek o zmianę. Po rozmowie przychodzi SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem należy udać się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu;
  • wniosek można złożyć także pocztą, ale będzie on ważny tylko wtedy, gdy zostanie opatrzony własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza;

Zmiany w CEIDG można zgłosić także przez pełnomocnika.

Informacje o zmianach, zgłoszonych w CEIDG automatycznie trafią do ZUS i urzędu skarbowego. Nie trzeba dodatkowo zgłaszać zmian do tych urzędów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. zmiana adresu powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego.