Na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorca ma czas tylko do 20 stycznia.

Firma może wybrać jedną czterech dopuszczanych przez prawo form opodatkowania PIT:

  • zasady ogólne – czyli opodatkowanie w oparciu o skalę podatkową,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartę podatkową.

Data 20 stycznia to ostateczny termin, w którym trzeba zawiadomić urząd skarbowy i złożyć pismo z informacją o wyborze formy opodatkowania. Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące aktualnej formy rozliczania PIT lub pytania dotyczące ewentualnej zmiany opodatkowania podatkiem dochodowym zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.