Rozliczając roczny PIT w 2018 trzeba pamiętać o licznych zmianach, jakie przyniosła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym w ubiegłym roku.

Najistotniejsza to zmiana w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Podatnikom, których podstawa opodatkowania (przychód – koszty podatkowe – ulgi odliczane od dochodu):

 • nie przekroczy 6.600 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.188 zł;
 • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł – kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić między 556,02 a 1.188 zł i będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;
 • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek wniesie 556,02 zł;
 • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł – kwota zmniejszająca podatek od 556,02 zł do 0,00 zł i będzie zmniejszać się wraz ze zbliżeniem się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);
 • przekroczy 127.000 zł – kwota zmniejszająca podatek nie będzie w ogóle przysługiwać.

Inne ważne zmiany w rozliczeniach rocznych dotyczą:

 • limitu ulgi na badania i rozwój;
 • zasad i warunków odliczania darowizny przeznaczonej na cele krwiodawstwa;
 • naliczania ulgi rehabilitacyjnej;
 • zwolnień przychodów ze sprzedaży własnych przetworów rolnych, pochodzących z własnej hodowli, chowu lub uprawy, nieprzetworzonych przemysłowo;
 • zwolnień podatkowych dla studentów w związku z wyjazdami za granicę i uzyskiwaniem stypendiów;
 • opodatkowania przychodów obcokrajowców w kraju.