W przypadku wielu, powtarzających się dostaw strony transakcji mogą uzgodnić rozliczanie ich w następujących po sobie okresach rozliczeniowych i wystawiać jedną, zbiorczą fakturę dokumentującą wydanie towarów na rzecz danego nabywcy w umówionym okresie.

W takiej sytuacji rozliczenie dostaw i płatność następuje nie za pojedyncze dostawy, lecz za ich sumę zrealizowaną w danym przedziale czasowym. Rozwiązanie to jest dopuszczalne także wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie dojdzie do żadnej transakcji lub nastąpi tylko jedna dostawa. Okresy rozliczeniowe z poszczególnymi kontrahentami można ustalać indywidualnie i mogą wynosić kilka dni, tydzień, dwa tygodnie bądź miesiąc kalendarzowy. Ważne, aby okres rozliczeniowy nie przekraczał 1 miesiąca, ponieważ to maksymalny termin przewidziany w ustawie o VAT.
Można więc wystawiać fakturę zbiorczą raz w tygodniu, która obejmować będzie wszystkie towary wysłane do nabywcy w ciągu poprzedniego tygodnia. Jeśli koniec miesiąca przypadnie w środku tygodnia, faktura zostanie wystawiona za krótszy okres, tj. od początku tygodnia do końca miesiąca.
Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.