Starając się o kredyt, leasing czy przy zakupach na raty, od przedsiębiorcy wymaga się przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Można go uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Aby wygenerować takie zaświadczenie elektronicznie potrzebny jest Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Konieczne jest złożenie wniosku na formularzu dostępnym na stronie internetowej właściwego  urzędu.
Opłata skarbowa za wydanie dokumentu wynosi 21 zł – dotyczy jednego egzemplarza zaświadczenia – i należy ją wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy. Zaświadczenie otrzymamy w ciągu 7 dni – w zależności od naszej decyzji dokument zostanie przesłany w postaci elektronicznej, pocztą, albo będzie do odebrania w urzędzie.
Można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, jeśli chcemy poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby je otrzymać, konieczna jest najpierw zgoda kontrahenta na to, aby urząd wydał takie zaświadczenie. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.