Aby uzyskać zaświadczenie o czystym koncie w rozliczeniach z fiskusem, nie jest już konieczna osobista wizyta w urzędzie skarbowym. Wystarczy złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać dokument – a wszystko to elektronicznie.

Jak informuje MF, warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US i ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń,  muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne.

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są obecnie m.in. takie zaświadczenia jak:

  • O wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Jak uzyskać zaświadczenie?

  1. Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl.
  2. Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne.
  3. Uzupełnij i wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia.
  4. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Zaświadczenia nie trzeba drukować, wystarczy skorzystać z postaci elektronicznej, którą można zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.