Osobowe spółki prawa handlowego mogą opłacać ze swojego konta bankowego podatki wspólników, ale tylko do kwoty 1000 zł. Limit ten nie obowiązuje spółek cywilnych.

Spółki osobowe, czyli: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna od stycznia tego roku mogą regulować należności wobec fiskusa za swoich wspólników – wcześniej mógł to robić tylko podatnik własnego konta, ewentualnie spółka działająca jako tzw. posłaniec. Teraz – jeśli należność z tytułu podatku nie przekracza 1.000 zł przelew można zrobić z konta firmowego spółki osobowej.
Inne zasady dotyczącą spółek cywilnych. Co prawda spółki cywilne nie mają osobowości prawnej, więc nie mogą założyć firmowego konta, ale w ich przypadku opłacanie podatków wspólników jest możliwe ze wspólnego rachunku (kiedy jest kilku współposiadaczy konta) i nie obowiązują ich żadne limity kwotowe.