Jednym ze sposobów na niższy podatek są większe zakupy na koniec roku. Tym razem warto jednak zastanowić się nad przesunięciem terminu inwestycji, ponieważ 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy podwyższające limit jednorazowego wrzucenia w firmowe koszty zakupów o wartości nawet 10 tys. zł.

Obniżenie należności podatkowych poza dokonaniem w grudniu większych zakupów można osiągnąć miedzy innymi poprzez opłacenie z góry abonamentów rocznych, wspierając finansowo organizacje charytatywne czy przeznaczając środki na cele kultu religijnego.
Tym razem jednak warto wziąć pod uwagę przesunięcie inwestycji na początek 2018 r. z uwagi na wejście w życie przepisów nowelizujących ustawy po podatkach dochodowych, które podwyższają limit jednorazowej amortyzacji. W świetle nowych regulacji wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów wzrośnie z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł.