Kupując mieszkanie lub dom po 31 sierpnia br. za 500 tys. zł w kieszeni zostanie 10 tys. zł. Warunek: musi to być pierwsze własne lokum. Nowe przepisy likwidują przy takich transakcjach podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2% wartości rynkowej mieszkania lub domu będącego przedmiotem transakcji.

Z ostatnim dniem sierpnia wejdzie w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Zwolnienie z PCC dotyczy sprzedaży, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. One mogą skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Źródło: MF