Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwota wolna od podatku wynosząca 3089 zł rocznie jest za niska, a przepis, który nie przewiduje mechanizmu jej korygowania, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z Konstytucją.

O zbadanie przepisów zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik wskazał, że obecna wysokość kwoty powoduje, iż opodatkowane są dochody niewystarczające do zapewnienia minimum egzystencji. Przepis ustawy o PIT uznany przez Trybunał za niezgodny z ustawą zasadniczą przestanie obowiązywać 30 listopada 2016 r. , więc kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych może wzrosnąć, ale dopiero od 2017 roku. Na tej zmianie skorzysta ok. 20% podatników, ale jak wskazują eksperci – stracą budżety gmin, ponieważ podatek PIT to jedno z głównych źródeł samorządowych wydatków. W wyroku z 28 października br. Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, ile powinna wynosić kwota wolna od podatku. Jeszcze nie wiadomo, jak zostaną skonstruowane nowe przepisy w tym zakresie. Zmieniona ustawa określi m.in. czy kwota wolna od podatku będzie zależała od wysokości dochodów, czy będzie z niej mógł skorzystać każdy podatnik. O tym zdecyduje nowy mający powstać w najbliższym czasie rząd i niedawno wybrany parlament.