W sezonie wakacyjnym wiele osób czerpie dochody z wynajmowania pokoi gościnnych lub domków letniskowych. Zyski z tego tytułu nie zawsze pociągają za sobą konieczność zapłacenia podatku.

Osoby dysponujące lokalami w miejscowościach turystycznych mogą w czasie sezonu letniego udostępniać je urlopowiczom, ale niestety, co do zasady uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi muszą podzielić się z fiskusem. Wyjątek dotyczy właścicieli domów na wsi – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych (a więc nie mogą to być np. domki letniskowe), położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym (tzn. na obszarze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha fizyczny bądź 1 ha przeliczeniowy), osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób. Warunkiem jest jednak to, by liczba wynajmowanych pokoi nie przekraczała pięciu, a gospodarz posiadał nie tylko dom na wsi, ale także własne gospodarstwo rolne.
Podatek dochodowy, analogicznie jak przedsiębiorcy, zapłacą osoby nie spełniające powyższych warunków, jak również rolnicy prowadzący w swoim gospodarstwie hotele pracownicze (zwolnienie dotyczy tylko przyjmowania turystów) oraz osoby odpłatnie udostępniające swoje domki letniskowe. Wynajmujący musi więc wybrać formę opodatkowania tego typu działalności, decydując się na uproszczone formy, jak np. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany albo na opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy – nasza Kancelaria chętnie udzieli wszystkim zainteresowanym bliższymi informacjami na ten temat.