W listopadzie mamy dwa święta, z których jedno wypada w dniu wolnym od pracy. Podpowiadamy jak ustalić wymiar czasu pracy w rozpoczynającym się miesiącu.

W 2015 r. Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, a 11 listopada (Święto Niepodległości) – we środę. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Nie wszystkie święta skutkują obniżeniem wymiaru czasu pracy. Dotyczy to tylko świąt (wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy), przypadających w innych dniach niż niedziela. Jeśli więc święto wypada w niedzielę, to pozostaje bez wpływu na wymiar czasu pracy i liczbę dni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Dlatego w tym roku tylko Święto Niepodległości (11 listopada) obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin i w listopadzie osoby zatrudnione na pełnym etacie przepracują 160 godzin.