Ministerstwo Finansów zdecydowało  przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu, kwietniu i maju.

Tarcza Antykryzysowa pozwoliła już raz na przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r., ale nowe przepisy przedłużyły ten termin. W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

  • w marcu – podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu – podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
  • w maju – podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.
Źródło: Ministerstwo Finansów