Udostępnienie pracownikowi firmowego auta na wakacyjny wyjazd z rodziną spowoduje konieczność doliczenia do jego pensji ryczałtu, ponieważ dla zatrudnionego jest to opodatkowany przychód ze stosunku służbowego.

Kwotę, która należy doliczyć pracownikowi do wynagrodzenia za pracę jest uzależniona od pojemności silnika samochodu firmowego i wynosi:

  • 250 zł miesięcznie albo 8,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie albo 13,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3

Wątpliwości nadal budzi to, czy dodatkowe świadczenia, np. koszt paliwa, opłata parkingowa czy przejazd autostradą, które są pokryte przez pracodawcę są dla pracownika dodatkowym przychodem (ponad ryczałt) i oznaczają przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który należy opodatkować.
Niekorzystne dla podatników interpretacje trafiały do sądów administracyjnych, a w rezultacie zapadło kilka rozstrzygnięć pomyślnych dla pracowników. Sądy orzekały bowiem, że ryczałt nie dotyczy tylko kosztów stałych związanych z utrzymaniem samochodu, ale może obejmować również wydatki na paliwo, ponieważ wykorzystanie samochodu oznacza też posługiwanie się nim i używanie go – czyli eksploatację.