Największe problemy z odzyskiwaniem należności przez firmy dotyczą województw świętokrzyskiego i lubelskiego. Odsetek przeterminowanych należności u przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób w tych regionach jest znacznie wyższy od średniej dla całego kraju.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego uzyskanych przez BIG InfoMonitor, co piąte przedsiębiorstwo w regionie świętokrzyskim i lubelskim znajduje się niemal na granicy bankructwa. Choć w pozostałych województwach tak duże zatory płatnicze stanowią nieco mniejszy odsetek, to sam fakt ich istnienia jest niezaprzeczalny i ma poważny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei wyniki badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykazały, jak znaczące problemy z uzyskiwaniem płatności przekładają się na działalność własną oraz powiązanych firm. Przebadane firmy nie ukrywały, że w momencie kłopotów z płynnością finansową w ostatniej kolejności regulują zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, czyli swoich kontrahentów – 36 proc. wskazań. Na koniec odkładają także płatność za czynsz i wynajem oraz media (po 11 proc. wskazań).