Osoby fizyczne prowadzące własny biznes muszą obecnie prowadzić księgi rachunkowe, gdy kwota ich przychodów netto przekracza 1,2 mln euro w skali roku. Od stycznia 2017 r. ten limit zostanie podniesiony do 2 mln euro.

Skutkiem tej zmiany będzie zwiększenie liczby firm, które będą mogły prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Ministerstwo Rozwoju szacuje, że na tej zmianie skorzysta blisko 14 tys. podatników, a podwyższona kwota przychodów zostanie utrzymana przez kolejne 8-10 lat. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że spodziewanym efektem wejścia w życie nowych przepisów będzie zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych ciążących na małych i średnich przedsiębiorcach i wzrost przychodów netto u tych przedsiębiorców, którzy do tej pory limitowali je w celu uniknięcia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.