Od 2017 r. usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz usługi prawników będą zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych, jeśli zapłata zostanie dokonana w całości poprzez bank, pocztę lub SKOK, a wpływy z tych transakcji zostaną ujawnione fiskusowi. Tak zakłada projekt rozporządzenia MF.

W tej chwili lekarze i dentyści oraz prawnicy świadczący usługi na rzecz osób prywatnych muszą mieć kasę fiskalną, niezależnie od ilości i wartości usług. W 2017 r. (na razie tylko w tym właśnie roku) te grupy zawodowe roku będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jednak pod pewnymi warunkami. Oto one:

  • w ewidencji oraz dowodach dokumentujących zapłatę zostanie jednoznacznie wskazane na czym polegała usługa,
  • lekarz lub dentysta upoważni instytucję finansową prowadzącą rachunek, na który wpływają należności za świadczone usługi do przekazywania organom podatkowym albo organom kontroli skarbowej danych o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Jeden taki dokument powinien trafić do instytucji finansowej a drugi do urzędu skarbowego. Nowe firmy muszą złożyć upoważnienie najpóźniej przed dniem wykonania pierwszej usługi, natomiast działające już firmy, które od 1 stycznia przyszłego roku zaczną albo będą kontynuować świadczenie wspomnianych usług, muszą złożyć oświadczenie do końca 2016 r.