W porównaniu z rokiem 2015 prawie o 30 zł miesięcznie więcej na konto ZUS wpłacą przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą. Składka przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu będzie wyższa o niespełna 20 zł.

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (razem z dobrowolną składką chorobową) wyniesie w 2016 r. 1121,52 zł. Obniżona składka, która przysługuje przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej w tym roku osiągnie poziom 465,28 zł. Oznacza to, że składki na ZUS dla przedsiębiorców wzrosną odpowiednio o 29,24 zł (wzrost o 2,7 proc.) oraz 19,08 zł (wzrost o 4,3 proc.). Składki na ZUS bazują na danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.