Wydany przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyrok dotyczący VAT we wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wymusił na resorcie finansów zmian przepisów, które mają być korzystniejsze dla podatników.

Trybunał unijny uznał, że polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

Wyrok dotyczył terminu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Orzeczenie uznaje się za przełomowe i korzystne dla podatników, ponieważ w praktyce oznacza, że będą oni mogli wystąpić o zwrot nadpłaconego VAT. Wyrok przyczyni się do uporządkowania regulacji dotyczących raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale stwarza wątpliwości co do tego, czy do momentu zmiany polskich przepisów należy dokonywać rozliczeń w oparciu o orzeczenie TSUE, czy zgodnie z zakwestionowana przez Trybunał ustawą o VAT.