Tylko do końca maja br. będą obowiązywać szczególne przepisy związane ze stanem epidemii. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca uwagę, że ograniczeniu lub zniesieniu ulega szereg preferencji podatkowych ustanowionych w związku z sytuacją wywołaną COVID-19.

Preferencje podatkowe obowiązujące do końca maja 2022 r.:

  • wygasa prawo do odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie oświaty
  • wraca podatek od przychodów z budynków dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, wynajmowanych, wydzierżawianych lub oddanych do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze
  • kończy się możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
  • wraca obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Preferencje obowiązujące do końca 2022 r. w zakresie:

  • ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT
  • ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)
  • ulgi IP BOX
  • zwolnienia z PIT otrzymanej zapomogi.
Źródło: Rzecznik MŚP