Średni kursu euro wg NBP na początek dzień października br. spowodował, że szybciej będzie można utracić status małego podatnika w PIT, CIT i VAT. Wcześniej trzeba będzie też zrezygnować z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przejść na pełną księgowość.

Średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października (tj. 2 października) w zaokrągleniu do 1000 zł wynosił 4,6091 zł.

W 2024 r. będzie w związku z tym obowiązywał nowy limit: 9 218 000 zł, co oznacza, że:

  • Status małego podatnika VAT będzie przysługiwał, jeśli sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy tej kwoty.
  • Status małego podatnika w PIT i CIT będzie przysługiwał, jeśli wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w poprzednim roku tej kwoty.
  • Dla prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamiast pełnej księgowości przysługiwać będzie pod warunkiem nieprzekroczenia tej kwoty w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Limit dla ryczałtowców wynosi więc 9 218 200 zł (w tym przypadku nie zaokrągla się do 1 tys. zł).