Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że 28 grudnia br. mija 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszone w tym czasie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy.

Badania lekarskie pracowników

PIP informuje na swojej stronie internetowej, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków. Pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik – bez zbędnej zwłoki je wykonać.

Jeśli badanie wstępne lub kontrolne pracownika oraz wydanie orzeczenia zostało wykonane przez innego lekarza niż specjalista od medycyny pracy, to traci ono moc z dniem 28 grudnia 2023 r.

Szkolenia BHP

Po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 30 sierpnia 2023 r. należało przeprowadzić zaległe szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.